Top Header Muallim Content en

p

Tel: 05 452 8014
Fax: 05 452 8085

e
HOME

MUALLIM DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Muallim Content enHome

Breadcrumb

prestasi piagam pelanggan muallim content

CLIENT'S CHARTER ACHIEVEMENT


Bahagian Pengurusan Daerah

Bil

Urusan Perkhidmatan

Tempoh

Pencapaian 2019

Jan 2020

Feb 2020

Mac 2020

Apr 2020

Mei 2020

Jun 2020

Jul 2020

Ogos 2020

Sept 2020

Okt 2020

Nov 2020

Dis 2020

1

Aduan Pelanggan

Mengemukakan maklumbalas kepada aduan pelanggan dalam tempoh 7 hari daripada aduan diterima

7 Hari

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

2.

Pengurusan Permohonan Lesen Minuman Yang Memabukkan

Menyelesaikan semua permohonan lesen dalam tempoh 4 minggu

4 minggu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

3.

Kewangan

Menyediakan baucer bayaran pembelian dalam masa 5 hari bekerja

5 Hari Bekerja

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

Bahagian Pembangunan Luar Bandar

Bil

Urusan Perkhidmatan

Tempoh

Pencapaian 2019

Jan 2020

Feb 2020

Mei 2020

Apr 2020

Mei 2020

Jun 2020

Jul 2020

Ogos 2020

Sept 2020

Okt 2020

Nov 2020

Dis 2020

1.

Aduan Pelanggan

Mengemukakan maklumbalas kepada aduan pelanggan dalam tempoh 7 hari daripada aduan diterima

7 Hari

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

2.

Kewangan

Menyediakan baucer bayaran projek dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh kadar/pesanan kerajaan yang lengkap diterima

7 Hari

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

Bahagian Pengurusan Tanah

Bil

Urusan Perkhidmatan

Tempoh

Pencapaian 2019

Jan 2020

Feb 2020

Mac 2020

Apr 2020

Mei 2020

Jun 2020

Jul 2020

Ogos 2020

Sept 2020

Okt 2020

Nov 2020

Dis 2020

1.

Aduan Pelanggan

Mengemukakan maklumbalas kepada aduan pelanggan dalam tempoh 7 hari daripada aduan diterima

7 Hari

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

2.

Permohonan Tanah

Mendaftar dengan serta merta semua permohonan tanah yang lengkap

1 Hari bekerja

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

3.

Pendaftaran Hakmilik Sementara

Mendaftarkan hakmilik sementara bagi rancangan tanah kelompok dan perkampungan tersusun dalam tempoh 1 hari bekerja

1 Hari bekerja

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

4.

Pendaftar Perserahan

Mendaftar perserahan urusniaga dan bukan urusniaga dalam tempoh 24 jam bagi setiap satu perserahan

24 Jam

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

5.

Sijil Carian Rasmi

Mengeluarkan Sijil Carian Rasmi dalam tempoh 1 hari bekerja bagi setiap satu sijil

1 Hari

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

6.

Penghantaran bil-bil Cukai Tanah

Memastikan bil-bil cukai tanah dihantar kepada tuan-tuan tanah sebelum 1 Januari setiap tahun

Sebelum 1 Januari

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

7.

Permohonan Permit Bahan Batu

Menyelesaikan permohonan permit bahan batu dalam tempoh 10hari setelah menerima laporan jabatan teknikal

10 Hari

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

8.

Permohonan Tukar syarat

Menyelesaikan permohonan tukar syarat nyata tanah pertanian dalam tempoh 3bulan

3 Bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

9.

Kebenaran Pindah Milik/Gadaian

Mengemukakan permohonan kebenaran pindah milik / gadaian kepada Pejabat Pengarah Tanah dan Galian / Pentadbir Tanah Daerah dalam tempoh 2 minggu

2 Minggu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 floating menu muallim content v1 en

 

Footer en