Top Header Manjung Content en

Menu Manjung 3rd Level Content en

objektif manjung content

DEPARTMENT'S OBJECTIVES


  • Mentadbir dan menguatkuasa Undang - Undang Tanah Negara dan Peraturan - Peraturan Tanah Negeri.

  • Menjalankan dan menguatkuasa pungutan hasil pelbagai Hasil Tanah, Cukai, Lesen dan lain – lain.

  • Merancang dan melaksanakan program - program Sosio-Ekonomi Tanah.

  • Menyelaras aktiviti - aktiviti pembangunan jabatan - jabatan selaras dengan Dasar Pembangunan Nasional.

  • Menyedia dan meningkatkan kemudahan - kemudahan infrastruktur fizikal dan sosio -ekonomi penduduk Daerah Manjung terutamanya di kawasan luar bandar.

  • Meningkatkan keadaan masyarakat ke arah pembangunan insan bersepadu dan seimbang.

  • Meningkatkan taraf sosio-ekonomi golongan rakyat termiskin.

 

 floating menu manjung content v1 en

 

Footer en