Top Header Manjung Content en

Menu Manjung 3rd Level Content en

Bahagian Pengurusan Daerah manjung content en

DISTRICT MANAGEMENT DIVISION


Unit Pentadbiran / Sumber Manusia

 • Menguruskan pengurusan sumber manusia termasuk perkhidmatan, tatatertib, pelaksanaan pekeliling dan arahan, latihan, kursus dan pengurusan prestasi;
 • Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan dan Bencana Daerah; dan
 • Mengurus dan memproses surat-menyurat dan fail.

Unit Kewangan

 • Menyediakan anggaran belanjawan dan laporan kewangan;
 • Menyelenggara dan mengemaskini rekod perakaunan;
 • Mengurus pembayaran semua jenis bil dan tuntutan;
 • Menyelenggara akaun panjar wang runcit;
 • Mengurusetiakan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun;
 • Mengurusetiakan Jawatankuasa Pengurusan Aset;
 • Menguruskan kutipan hasil air dan hasil am;
 • Memproses permohonan lesen hiburan dan lesen minuman memabukkan; dan
 • Perakaunan dan rekod hasil rancangan perumahan awam

Unit Keraian

 • Mengurusetiakan sebelum, semasa dan selepas majlis / keraian rasmi Jabatan;
 • Mesyuarat penyelarasan sebelum program dijalankan;
 • Menyediakan  susun atur serta logistik program;
 • Menyediakan jemputan kepada VIP dan ketua Jabatan;
 • Mengemaskini segala program atau majlis di dalam media sosial dan portal Jabatan.

Unit Teknologi Maklumat

 • Menguruskan dan menyelenggara infrastruktur dan perkhidmatan ICT;
 • Menguruskan media sosial rasmi dan e-mel Jabatan;
 • Menguruskan dan mengemaskini media sosial rasmi Jabatan;
 • Menyediakan penerbitan grafik dan multimedia Jabatan;
 • Memantau sistem aplikasi Jabatan;dan
 • Menguruskan dan mengemaskini laman web Jabatan.


floating menu manjung content v1 en

 

Footer en