Top Header Manjung Content en

Menu Manjung 3rd Level Content en

Bahagian Pembangunan Daerah manjung content en

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH


 

Piagam Pelanggan

 

  • Mengadakan kemudahan insfrastruktur yang terbaik dan seberapa segera mengikut peruntukan yang diluluskan.
  • Berusaha untuk mengurangkan kadar kemiskinan penduduk.
  • Menyediakan baucer bayaran projek dalam masa tujuh (7) hari bekerja dari tarikh kadar / pesanan kerajaan yang lengkap diterima.
  • Setiap aduan akan dikeluarkan akuan terima dalam tempoh satu hari (1) dan jawapan rasmi akan dijawab dalam tempoh tujuh (7) hari.

 

Fungsi Bahagian Pembangunan Daerah.

 

 • Unit Pembangunan Fizikal.

  1. Mengurus dan menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Tindakan Daerah dan menyelia serta memantau laporan prestasi pelaksanaan projek - projek pembangunan dengan agensi kerajaan;

  2. Merancang, menyelaras dan melaksanakan projek - projek kecil.

  3. Mengurus, menyedia dan memperakui spesifikasi kerja dan pelan - pelan kejuruteraan awam.

  4. Menguruskan segala tuntutan pembayaran projek - projek yang telah siap dilaksanakan dengan sempurna;

  5. Menggerakkan mekanisme penyertaan orang ramai, agensi kerajaan, sektor swasta dan badan bukan kerajaan serta memantau program / aktiviti berkaitan.

  6. Menyelaraskan dan memantau perlaksanaan bagi projek negeri dan persekutuan.


 • Unit Pembangunan Masyarakat

  1. Menguruskan perlantikan Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) dan Ahli JKKK.

  2. Merancang, menyelaras, memantau dan melaksanakan program / projek pembasmian kemiskinan tegar.

  3. Menyelaras senarai nama dalam sistem e-Kasih untuk pembasmian kemiskinan.

 floating menu manjung content v1 en

 

Footer en