Top Header Kuala Kangsar Content en

p

Tel: 05 776 1055
Fax: 05 776 4441

e
HOME

OFFICIAL PORTAL OF

KUALA KANGSAR DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Kuala Kangsar 3rd Level Content en

Breadcrumb

Ketua Pegawai Maklumat CIO

CHIEF INFORMATION OFFICER (CIO)


 

 

Chief Information Officer Information (CIO)

CIO Name

:

Encik Syahruddin @ Syarom bin Abdul Hamid

Position

:

Ketua Penolong Pegawai Daerah Tanah

Agency Name

:

Pejabat Daerah & Tanah Kuala Kangsar

Agency Address

:

Pejabat Daerah & Tanah Kuala Kangsar

   

33000 Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan.

Telephone

:

05-7761055

Fax

:

05-7764441

 

The CIO's roles and responsibilities are as follows:

  1. Membantu Pejabat Daerah & Tanah Kuala Kangsar dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT.

  2. Menentukan keperluan keselamatan ICT

  3. Membangun dan menyelaraskan pelaksanaan pelan latihan dan program kesedaran mengenai keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan.

  4. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Pejabat Daerah & Tanah Kuala Kangsar.

 

floating menu kuala kangsar content v1 en

 

Footer en