Top Header Kerian Content en

p

Tel: 05 716 1963 Fax: 05 716 2399

e
HOME

KERIAN DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Kerian 3rd Level Content en

visi misi kerian content en

VISION


Peneraju pentadbiran tanah dan pembangunan daerah yang mapan ke arah kesejahteraan rakyat menjelang 2026.

 

MISSION


Memacu sistem penyampaian pentadbiran tanah dan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan inovatif serta berintegriti ke arah Kerian sejahtera.

 

 

 

 

 

 floating menu kerian content v1 en

 

Footer en