Top Header Kerian Content en

p

Tel: 05 716 1963 Fax: 05 716 2399

e
HOME

KERIAN DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Kerian 3rd Level Content en

Breadcrumb

Prestasi Piagam Pelanggan kerian content

CLIENT'S CHARTER PERFORMANCE


 

No

Piagam Pelanggan

JAN - MAC

APRIL - JUNE

JULY- SEPT

OCT- DEC

1.

Mengeluarkan keputusan lesen hiburan dan penulis rayuan dalam masa 3 hari selepas menerima semua ulasan daripada Jabatan / Agensi yang berkaitan.

100%

100%

 

 

8/8

11/11

 

 

2.

Memproses dan menerima kutipan bayaran Rancangan Perumahan Awam (RPA) sepanjang masa waktu pejabat dalam masa 5 minit.

100%

100%

 

 

485/485

454/454

 

 

3.

Menerima bayaran Hasil Am (Lesen Hiburan, Lesen Minuman Yang Memabukkan, Jualan Borong, Sewa Rumah Kerajaan, Cagaran dan pelbagai yang berkaitan) sepanjang masa waktu pejabat yang akan diproses dalam masa 5 minit.

100%

100%

 

 

86/86

50/50

 

 

4.

Memberi keputusan (pertimbangan, penolakan dan kelulusan) permohonan Rumah Kerajaan dalam masa 2 minggu.

100%

100%

 

 

3/3

4/4

 

 

** Prestasi Piagam akan dikemaskini (3) bulan sekali.

 splask client charter content

floating menu kerian content v1 en

 

Footer en