Top Header Kerian Content en

p

Tel: 05 716 1963 Fax: 05 716 2399

e
HOME

KERIAN DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Kerian 3rd Level Content en

Breadcrumb

Prestasi Piagam Pelanggan kerian content

CLIENT'S CHARTER PERFORMANCE


 

No

Piagam Pelanggan

JAN - MAC

APRIL - JUNE

JULY- SEPT

OCT- DEC

1.

Mengeluarkan keputusan lesen hiburan dan penulis rayuan dalam masa 3 hari selepas menerima semua ulasan daripada Jabatan / Agensi yang berkaitan.

100%

 

 

 

4/4

 

 

 

2.

Memproses dan menerima kutipan bayaran Rancangan Perumahan Awam (RPA) sepanjang masa waktu pejabat dalam masa 5 minit.

100%

 

 

 

60/60

 

 

 

3.

Menerima bayaran Hasil Am (Lesen Hiburan, Lesen Minuman Yang Memabukkan, Jualan Borong, Sewa Rumah Kerajaan, Cagaran dan pelbagai yang berkaitan) sepanjang masa waktu pejabat yang akan diproses dalam masa 5 minit.

100%

 

 

 

16/16

 

 

 

4.

Memberi keputusan (pertimbangan, penolakan dan kelulusan) permohonan Rumah Kerajaan dalam masa 2 minggu.

100%

 

 

 

5/5

 

 

 

** Prestasi Piagam akan dikemaskini (3) bulan sekali.

 splask client charter content

floating menu kerian content v1 en

 

Footer en