Top Header Kerian Content en

p

Tel: 05 716 1963 Fax: 05 716 2399

e
HOME

KERIAN DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Kerian 3rd Level Content en

Bahagian Pembangunan Luar Bandar kerian content

RURAL DEVELOPMENT DIVISION


 

UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL

  1. Mengurus dan menyelaras mesyuarat jawatankuasa kerja tindakan daerah dan menyelia serta memantau laporan prestasi pelaksanaan projek pembangunan dengan agensi-agensi kerajaan.

  2. Merancang, menyelaras dan melaksanakan projek-projek kecil.

  3. Mengurus, menyedia dan memperakui spesifikasi kerja dan pelan-pelan kejuruteraan awam.

  4. Menguruskan segala tuntutan pembayaran projek-projek yang telah siap dilaksanakan dengan sempurna.

  5. Menggerakkan mekanisme penyertaan orang ramai, agensi kerajaan, sektor swasta dan badan bukan kerajaan serta memantau program/ aktiviti berkaitan.

  6. Menyelaras dan memantau pelaksanaan bagi projek negeri dan persekutuan.

 

UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT

  1. Menguruskan perlantikan pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) dan Ahli JKKK.

  2. Merancang, menyelaras, memantau dan melaksanakan program/ projek pembasmian kemiskinan tegar.

  3. Menyelaras senarai nama sistem e-kasih pembasmian kemiskinan.

 floating menu kerian content v1 en

 

Footer en