Top Header Kampung Gajah Content en

p

Tel: 05 631 3133
Fax: 05 631 1863

e
HOME

KAMPONG GAJAH DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Kampong Gajah Content en HOME

piagam pelanggan kampong gajah content en

CLIENT'S CHARTER
OFFICE LAND & MINES OF KAMPONG GAJAH
PERAK DARUL RIDZUAN


Pejabat Daerah dan Tanah berjanji akan:

Pengurusan Tanah

 

  • Memastikan setiap pemohon tanah individu melalui proses kerja dalam kawalan Pentadbiran Tanah bagi tempoh tidak melebihi 90 hari bekerja.
  • Memastikan kebenaran gadaian dan pindah milik diberi perakuan / kelulusan dalam tempoh 3 hari.
  • Memastikan semua instrumen urusniaga dan bukan urusniaga yang didapati lengkap, sempurna dan teratur didaftarkan dalam tempoh 8 jam waktu bekerja.
  • Mengeluarkan bil-bil cukai tanah pada atau sebelum 31 Januari kepada pemilik- pemilik tanah yang mana nama dan alamat mereka didapati lengkap.
  • Memastikan pemantauan secara berkala melalui rondaan dan tindakan penguatkuasaan di bawah seksyen 425 KTN dan 426 KTN ke atas aktiviti pencerobohan dan penerokaan haram tanah kerajaan.
  • Memastikan permohonan pembangunan tanah yang lengkap dan memenuhi syarat-syarat dibawah Kuasa Pentadbir Tanah diproses dalam tempoh 90 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.
 •  

  Pembangunan Luar Bandar

   

   • Memastikan permohonan projek diproses dalam tiga ( 3 ) bulan dari tarikh ia diterima daripada pemohon.
   • Melaksanakan projek-projek yang telah diluluskan dalam tempoh dua (2) bulan selepas waran peruntukan / arahan pelaksanaan kerja diterima.
   • Melaksanakan pembayaran kepada kepada pembekal dan kontraktor dalam tempoh enam (6) hari selepas tuntutan lengkap diterima.
   • Memastikan permohonan e-Kasih diproses dalam tempoh satu ( 1 ) bulan dari tarikh permohonan diterima.
   • Mengemaskini senarai e-Kasih pada setiap bulan.
  •  

   Khidmat Pengurusan

    

    • Memberikan maklumbalas dalam masa empat belas ( 14 ) hari bekerja ke atas aduan yang diterima.
    • Menyediakan dokumen pembayaran elaun Pengerusi JKKK mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak.
    • Memproses permohonan dan mengeluarkan lesen minuman keras dalam tempoh enam ( 6 ) bulan selepas segala maklumat mengenainya lengkap.
   •  


floating menu kampon gajah content v1 en

 

Footer en