Top Header Kampung Gajah Content en

p

Tel: 05 631 3133
Fax: 05 631 1863

e
HOME

KAMPONG GAJAH DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Kampong Gajah Content en HOME

Breadcrumb

Pentadbiran Tanah en

LAND ADMINISTRATIVE


Fungsi Pejabat Tanah

 

Unit Pelupusan Tanah

  • Memungut hasil tanah.
  • Merancang pemberian milik tanah kerajaan.
  • Mengurus pendaftaran urusniaga.
  • Mengurus permohonan pengambilan balik tanah, tukar syarat, pecah bahagian/sempadan, kebenaran pindahmilik dan gadaian oleh Y.A.B Menteri Besar Perak serta Perintah Lelong.
  • Mengawal pelanggaran syarat ke atas tanah-tanah milik.
  • Mengawal penerokaan haram ke atas tanah kerajaan.
  • Menguruskan permohonan penyelesaian Harta Pesaka Kecil.
  • Menentukan supaya tanah digunakan mengikut peraturan dan undang-undang tanah bagi menghasilkan faedah yang optima kepada rakyat dan kerajaan.
  • Menentukan pengurusan tanah di seluruh Daerah Kecil Ipoh dilaksanakan mengikut undang-undang dan dasar yang ditetapkan oleh kerajaan.
  • Menentukan hasil tanah dipungut dengan cara yang berkesan dan sistematik.

   

  Unit Teknikal

   • Memproses permohonan pemberian milik tanah, perizaban dan Lesen Menduduki Sementara ( TOL ).
   • Memproses permohonan melombong.

    

   Unit Pendaftaran

    • Menyediakan laporan tanah bagi semua jenis permohonan.
    • Mengambil tindakan ke atas : Pendudukan secara tidak sah ke atas tanah kerajaan, rezab dan tanah lombong. Pengeluaran dan pengalihan bahan-bahan batu secara tidak sah. Pelanggaran Syarat tanah bermilik.

     

    Unit Bicarakuasa

     • Mengeluarkan Suratan Hakmilik Sementara / Kekal / Sambungan / Ganti.
     • Mengeluarkan Carian Rasmi / Carian Persendirian.
     • Pendaftaran Pindahmilik / Pesaka / Gadaian / Melepasan Gadaian / Pajakan / Melepaskan Pajakan.
     • Permohonan Kebenaran Pindahmilik Tanah / Mengadai.
     • Permohonan memasukan Kaveat.

      

     Unit Hasil

      • Memproses permohonan bicarakuasa.
      • Memproses Permohonan Perintah Jual / Lelong.

       

      Unit Pembangunan Tanah

       • Mengutip bayaran cukai tanah dan lain-lain bayaran.
       • Meningkatkan kutipan cukai tanah dan mengurangkan tunggakan cukai tanah.

        

       Unit Pelukis Pelan

        • Memproses permohonan Permit Bahan Batu.
        • Memproses permohonan Tukar Syarat.
        • Memproses permohonan Pecah Bahagian, Pecah Sempadan.
        • Memproses permohonan Pengambilan Tanah.

         

         

         

         

         • Mencatat Laporan Awal untuk semua permohonan Tanah, Permit dan Galian.
         • Menyediakan laporan pelukis pelan, membuat 'carting' dan merekod ke dalam Buku Carta untuk semua permohonan tanah, permit dan galian.
         • Menguruskan permohonan melihat, membeli dan mendapatkan pelan tanah.
         • Menyediakan pelan untuk ulasan / rujukan jabatan teknikal, pelan kertas mesyuarat JKTD / MMK, pelan PU & HSM, DHDK / DHKK, perin mencarta dan lain-lain pelan yang berkaitan urusan Pejabat Tanah.
         • Mengawasi dan mengemaskini pelan litho, pelan topo dan lain- lain pelan.

floating menu kampon gajah content v1 en

 

Footer en