Top Header Kampung Gajah Content en

p

Tel: 05 631 3133
Fax: 05 631 1863

e
HOME

KAMPONG GAJAH DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Kampong Gajah Content en HOME

Breadcrumb

Pentadbiran Daerah en

DISTRICT ADMINISTRATIVE


Khidmat Pengurusan

 

Pentadbiran Am dan Kewangan

  • Menyediakan anggaran belanjawan dan segala laporan kewangan.

   

  Fungsi Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

   • Melaksanakan kerja-kerja berkaitan pentadbiran am dan kewangan.
   • Kutipan bayaran ansuran rumah awam kerajaan.
   • Kutipan duit bagi pelbagai suratcara.
   • Kutipan bayaran sewa bangunan kediaman kerajaan.
   • Melaksanakan dan menyelaras majlis rasmi di peringkat daerah kecil.

    

   Unit Kewangan

    • Bekalan dan Perkhidmatan dibayar dan dijelaskan kepada pembekal mengikut peraturan dalam arahan perbendaharaan.
    • Menguruskan hal-hal kewangan dan pentadbiran pejabat.
    • Mewujudkan kakitangan yang berdisiplin, memupuk semangat kerjasama dan persefahaman di dalam serta di luar organisasi.
    • Merancang dan mengatur latihan bagi keseluruhan kakitangan untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan dan kecekapan.
    • Menentukan semua bil-bil.
    • Melaksanakan program yang berkaitan dengan kutipan Ansuran Rumah Awam, Penyata Hasil Am dan Bayaran Pencen Bekas Perajurit.
    • Memproses dan menentukan semua bayaran gaji, elaun-elaun dan lain-lain tuntutan yang layak dituntut dan diterima dalam tempoh yang ditetapkan.

     

    Unit Pentadbiran Am

     • Mengawal perbelanjaan dan peruntukan serta menjawab segala teguran daripada pihak AUDIT, Perbendaharaan, Y.B Kewangan Negeri, dan lain-lain.

      

     Unit Perkhidmatan

      • Memproses Permohonan Lesen seperti Lesen Menduduki Sementara dan Lesen Permit Bahan Batu .
      • Sebagai Urusetia perayaan-perayaan Daerah & Negeri.
      • Memproses Permohonan Lesen Hiburan.
      • Mengurus sambutan bagi majlis Rasmi Kerjaan Peringkat Negeri dan Daerah serta Lawatan Rasmi DiRaja dan Orang-Orang Kenamaan.
      • Mengurus dan memproses surat-menyurat dan fail.

       

      Unit Hasil

       • Mengurus segala hal ehwal perjawatan, persaraan, peperiksaan, kursus, cuti, tatatertib, latihan dalam perkhidmatan dan lain-lain yang berkaitan.

        

       Unit Teknologi Maklumat

        • Menerima bayaran serta mengeluarkan lesen/resit mengikut jenis aktiviti.
        • Menerima dan mengutip ansuran Rancangan Perumahan Awam.
        • Mengemaskini Rekod/Buku Lejar Kutipan.
        • Memproses bayaran balik wang cagaran.

         

         • Menguruskan dan menyelenggara peralatan berkaitan dengan ICT.
         • Menguruskan dan mengemaskini laman web jabatan.

  

floating menu kampon gajah content v1 en

 

Footer en