Top Header Kampung Gajah Content en

p

Tel: 05 631 3133
Fax: 05 631 1863

e
HOME

KAMPONG GAJAH DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Kampong Gajah Content en HOME

objektif jabatan kampong gajah content en

DEPARTMENT OBJECTIVE


 

 

    • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program/projek berkaitan pembangunan infrastruktur dan sosio-ekonomi.
    • Menguruskan pentadbiran tanah selaras dengan dasar-dasar semasa kerajaan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
    • Memantapkan penyampaian perkhidmatan awam melalui tadbir urus korporat, inovasi dan kreativiti yang berkualiti serta amalan mesra pelanggan.

 floating menu kampon gajah content v1 en

 

Footer en