Top Header Kampar Content en

p

Tel: 05 465 1963
Fax: 05 466 4307

e
HOME

KAMPAR DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Kampar 3rd Level Content en

Bahagian Pengurusan Daerah content EN

District Management Division


1.1 UNIT PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN

 1. Menentukan semua bayaran gaji, elaun-elaun dan lain-lain tuntutan yang layak diterima dalam tempoh yang ditetapkan.

 2. Menentukan semua bil bekalan dan perkhidmatan dijelaskan kepada pembeli mengikut Arahan Perbendaharaan.

 3. Menguruskan hal ehwal surat menyurat dan fail.

 4. Memproses aduan orang ramai.

 5. Menguruskan hal ehwal perjawatan dan perkhidmatan. 

 

1.2 UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

 1. Bertanggungjawab dalam memastikan semua peralatan dan perisian teknologi maklumat di Pejabat Daerah dan Tanah Kampar dapat berfungsi dengan baik bagi memastikan aktiviti-aktiviti berjalan lancar.

 2. Membangun dan mengemaskini laman web.

 3. Penyelenggaraan komputer & merekod inventori komputer dan pelupusan.

 4. Menyelenggara & membaiki perkakasan serta peralatan komputer

 5. Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan sistem rangkaian.

 6. Memastikan dan mengawasi kerja-kerja keselamatan ICT, peralatan perisian dan rangkaian komputer.

 7. Memastikan setiap talian komponen rangkaian komputer Pejabat Daerah dan Tanah Kampar berjalan lancar dan berkesan.

 

1.3 MAJLIS DAN KERAIAN

 1. Urusetia perayaan-perayaan Daerah dan Negeri.

 

1.4 KESELAMATAN

 1. Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan dan Bencana Daerah

 2. Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Daerah

 floating menu kampar content v1 en

 

Footer en