Top Header Kampar Content en

p

Tel: 05 465 1963
Fax: 05 466 4307

e
HOME

KAMPAR DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Kampar 3rd Level Content en

Breadcrumb

Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) en

ICT SAFETY OFFICER (ICTSO)


ICT Safety Officer Information(ICTSO)

 
Name : AHMAD NORDIN BIN HJ. RAMLI
 

Position

:

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

 

Email

:

anordin[at]perak.gov.my

 

Agency Name

:

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPAR

 

Agency Address

:

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPAR,

   

31900 Kampar,

   

Perak Darul Ridzuan.

 

Telephone

:

05-4651963

 

 

The ICTSO's roles and responsibilities are as follows:

 1. Menguruskan keseluruhan program-program keselamatan ICT PDT Kampar.

 2. Menguatkuasakan keseluruhan keselamatan ICT PDT Kampar.

 3. Memberi penerangan dan pendedahan berkenaan Dasar Keselamatan ICT PDT Kampar kepada semua pengguna.

 4. Mewujudkan garis panduan, prosedur dan tatacara selaras dengan keperluan Dasar Keselamatan ICT PDT Kampar.

 5. Menjalankan pengurusan risiko.

 6. Menjalankan audit, mengkaji semula, merumus tindak balas pengurusan agensi berdasarkan hasil penemuan dan menyediakan laporan mengenainya.

 7. Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti virus dan memberi khidmat nasihat serta menyediakan langkah-langkah perlindungan yang bersesuaian.

 8. Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada Pasukan Tindakbalas Insiden Keselamatan ICT Kerajaan (GCERT), MAMPU atau kepada CERT SUK Perak dan memaklumkannya kepada CIO.

 9. Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenalpasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baikpulih dengan segera.

 10. Memperakui proses pengambilan tindakan tatatertib ke atas pengguna yang melanggar Dasar Keselamatan ICT PDT Kampar dan;

 11. Menyediakan dan melaksanakan program-program kesedaran mengenai keselamatan ICT.

 

floating menu kampar content v1 en

 

Footer en