Top Header Gerik Content en

p

Tel: 05 791 1963 Fax: 05 792 1049

e
HOME

HULU PERAK DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Gerik 3rd Level Content en

bahagian pentadbiran tanah content en

LAND ADMINISTRATIVE UNIT


Land Development Unit

Activity:

 • Memproses permohonan tukar syarat tanah.

 • Memproses permohonan pecah sempadan tanah.

 • Memproses permohonan pecah bahagian tanah.

 • Memproses cantuman tanah.

 • Memproses permohonan tukar syarat tanah dan pecah sempadan tanah serentak.

 • Memproses permohonan serahbalik dan berimilik semula.

 

Land Disposal Unit

Activity:

 • Memproses permohonan tanah.

 

Land Registration Unit

Activity:

 • Memproses pendaftaran pindahmilik tanah dan pindahmilik pajakan tanah.

 • Memproses pendaftaran gadaian tanah.

 • Memproses pendaftaran sijil jualan (lelong tanah).

 • Memproses pendaftaran pajakan tanah.

 • Memproses pendaftaran lsmen.

Land Revenue Unit

Activity:

 • Meguruskan kutipan hasil tanah (cukai tanah dan semua urusan bayaran tanah).

 • Semakan cukai tanah.

 • Meguruskan tindakan perampasan tanah kerana tidak membayar cukai.

 • Menguruskan permohonan bayaran ansuran cukai tanah.

 • Mengurus pengecualian cukai tanah bagi ketua-ketua kampung.

Technical Unit

Activity:

 • Menjalankan kerja-kerja ukur tanah.

 • Menjalan siasatan dan penyediaan laporan tanah.

 • Menempatkan permohonan dan peserta di bawah rancangan tanah.

Enforcement Unit

Activity:

 • Menjalankan siasatan ke atas pencerobohan tanah kerajaan.

 • Menguatkuasa undang-undang tanah.

 floating menu gerik content v1 en

 

Footer en