Top Header Gerik Content en

p

Tel: 05 791 1963 Fax: 05 792 1049

e
HOME

HULU PERAK DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Gerik 3rd Level Content en

Breadcrumb

Senarai Ketua Jabatan Hulu Perak

SENARAI KETUA JABATAN HULU PERAK

 

 

No

Nama

No Telefon

 

1 Tn. Zulhisham Bin Ahmad Shukori (M54) 05-7912281  (P)
Pegawai Daerah Hulu Perak    
Pejabat Daerah Hulu Perak 05-7921049 (F)
33300 Gerik. 
 
   
2 Orang Kaya-Kaya Seri Adika Raja 05-7911061 (P)
Meor Roslan Bin Meor Ahmad Rashidi    
Orang Besar Jajahan Hulu Perak 05-7911528 (F)
Pej. OBJ Gerik, 33300 Gerik.
 
   
3   05-7911963 (P)
Ketua Penolong Pegawai Daerah (Tanah)    
Pejabat Daerah & Tanah Hulu Perak
 
05-7921130 (F)
33300 Gerik.    
4   05-7911963 (P)
Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan)    
Pejabat Daerah & Tanah Hulu Perak 05-7912933 (F)
33300 Gerik.
 
   
5   04-4778224 (P)
Ketua Penolong Pegawai Daerah     
Pejabat Daerah & Tanah Pengkalan Hulu 04-4778458 (F)
33100 Pengkalan Hulu.
 
   
6   05-7677363 (P)
Ketua Penolong Pegawai Daerah    
Pejabat Daerah Lenggong 05-7677102 (F)
33400 Lenggong.
 
   
7   05-7911963 (P)
Penolong Pegawai Daerah (Tanah l)    
Pejabat Daerah Hulu Perak 05-7921130 (F)
33300 Gerik.
 
   
8      05-7677363 (P)
Penolong Pegawai Daerah (Tanah ll)    
Pejabat Daerah Hulu Perak 05-7677102 (F)
33300 Gerik.
 
   
9      05-7911963 (P)
Penolong Pegawai Daerah (Tanah lll)    
Pejabat Daerah Hulu Perak 05-7921049 (F)
33300 Gerik.
 
   
10      05-7911963 (P)
Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan)    
Pejabat Daerah Hulu Perak 05-7912933 (F)
33300 Gerik.
 
   
11      05-7677363 (P)
Penolong Pegawai Daerah    
Pejabat Daerah Lenggong 05-7677102 (F)
33400 Lenggong.
 
   
12      04-4778224 (P)
Penolong Pegawai Daerah    
Pejabat Daerah Pengkalan Hulu 04-4778458 (F)
33100 Pengkalan Hulu
 
   
13      05-7911963 (P)
Penolong Pegawai Daerah  (Pentadbiran)    
Pejabat Daerah Hulu Perak 05-7921049 (F)
33300 Gerik.
 
   
14      05-7911963 (P)
Penolong Pegawai Tadbir (Pentadbiran)    
Pejabat Daerah Hulu Perak 05-7921049 (F)
33300 Gerik.
 
   
15      05-7677363 (P)
Penolong Pegawai Tadbir     
Pejabat Daerah Lenggong 05-7677102 (F)
33400 Lenggong.
 
   
16      05-7912222 (P)
Ketua Polis Daerah    
Ibu Pejabat Polis Daerah  05-7916650 (F)
33300 Gerik.
 
   
17      04-4778222 (P)
Ketua Polis Daerah    
Ibu Pejabat Daerah Pengkalan Hulu 04-4779127 (F)
33100 Pengkalan Hulu 
 
   
18      05-7911001 (P)
Pegawai Memerintah    
Batalion Ke 4 Regimen Sempadan Kem Gerik 05-7912687 (F)
33300 Gerik.
 
   
19      04-4778251 (P)
Pegawai Memerintah    
Batalion Ke 3 Regimen Sempadan Kem P/Hulu 04-4779557 (F)
33100 Pengkalan Hulu.
 
   
20      04-4778263 (P)
Pegawai Memerintah BN18    
Pasukan Gerak Am 04-4779667 (F)
33100 Pengkalan Hulu.
 
   
21      05-7912305 (P)
Setiausaha    
Majlis Daerah Gerik 05-7912288 (F)
33300 Gerik.
 
   
22      05-7677207 (P)
Setiausaha    
Majlis Daerah Lenggong 05-7677002 (F)
33400 Lenggong.
 
   
23      04-4778148 (P)
Setiausaha     
Majlis Daerah Pengkalan Hulu 04-4778735 (F)
33100 Pengkalan Hulu.
 
   
24      05-7911040 (P)
Jurutera Daerah    
Pejabat JKR Gerik 05-7912033 (F)
33300 Gerik.
 
   
25      05-7911333 (P)
Pengarah Hospital Daerah    
Hospital Gerik 05-7911945 (F)
33300 Gerik.
 
   
26      05-7911335 (P)
Pegawai Kesihatan    
Pejabat Kesihatan 05-7911426 (F)
33300 Gerik.
 
   
27      05-7917882 (P)
Pegawai Pergigian Daerah    
33300 Gerik. 05-7917122 (F)
     
28      05-7911219 (P)
Jurutera JPS Daerah    
Pejabat JPS Gerik 05-7911249 (F)
33300 Gerik.
 
   
29      05-7912139 (P)
Penolong Jurutera Air Daerah    
Lembaga Air Perak, Jalan Sultan Abdul Aziz 05-7913687 (F)
33300 Gerik.
 
   
30   05-7912153 (P)
Pegawai Pendidikan Daerah    
Pejabat Pendidikan Daerah 05-7912162 (F)
33300 Gerik
 
   
31      05-7912384 (P)
Pegawai Hutan Daerah    
Pejabat Hutan Gerik 05-7913797 (F)
33300 Gerik
 
   
32      05-7911531 (P)
Majistret    
Mahkamah Majistret Gerik 05-7911531 (F)
Jln. Hj. Meor Yahya, 33300 Gerik.
 
   
33      05-7914876 (P)
Hakim    
Mahkamah Rendah Syariah 05-7921109 (F)
Jln Intan, 33300 Gerik.
 
   
34      05-7912335 (P)
Pegawai Penerangan Daerah    
Pejabat Penerangan Gerik 05-7917484 (F)
33300 Gerik.
 
   
35      04-4778137 (P)
Pegawai Penerangan Daerah    
Pejabat Penerangan Pengkalan Hulu 04-4779108 (F)
33100 Pengkalan Hulu.
 
   
36      05-7911024 (P)
Pegawai Pertanian Daerah    
Pejabat Pertanian Gerik 05-7911024 (F)
33300 Gerik.
 
   
37      05-7912082 (P)
Pegawai Risda Daerah    
Pejabat Risda Gerik 05-7911120 (F)
33300 Gerik.
 
   
38      05-7912314 (P)
Pegawai Kebajikan Masyarakat    
Pejabat Kebajikan Masyarakat Gerik 05-7912251 (F)
33300 Gerik.
 
   
39      05-7912131 (P)
Pegawai Veterinar    
Pejabat Haiwan Gerik 05-7912131 (F)
33300 Gerik.
 
   
40      05-7941000 (P)
Ketua Cawangan    
KPDN & HEP, Bangunan Persekutuan 05-7910558 (F)
33300 Gerik.
 
   
41      04-4778276 (P)
Ketua Kastam Daerah Hulu Perak    
Kompleks Kastam Bukit Berapit 04-4770062 (F)
33100 Pengkalan Hulu.
 
   
42      04-4778277 (P)
Ketua Imegresen    
Kompleks Imigresen Bukit Berapit 04-4770537 (F)
33100 Pengkalan Hulu.
 
   
43      05-7679700 (P)
Kurator     
Muzium Arkeologi 05-7677300 (F)
33400 Lenggong
 
   
44   05-7912060 (P)
Pegawai Pendaftaran    
Pejabat Pendaftaran Gerik 05-7912557 (F)
33300 Gerik 
 
   
45      05-7677981 (P)
Pegawai Pendaftaran Daerah Kecil     
Pejabat Pendaftaran Lenggong 05-7677981 (F)
33400 Lenggong 
 
   
46      04-4778434 (P)
Pegawai  Pendaftaran     
Pejabat Pendaftaran Pengkalan Hulu 04-4778434 (F)
33100 Pengkalan Hulu 
 
   
47      05-7921804 (P)
Pegawai AADK Daerah    
Kementerian Dalam Negeri, Lot 11066, Jln Suda Bahagia,
Off Jln Sultan Iskandar,
05-7921272 (F)
33300 Gerik
 
   
48      05-7911396 (P)
Pegawai Tadbir Agama    
Pejabat Agama Gerik 05-7911841 (F)
33300 Gerik.
 
   
49      05-7913755 (P)
Pegawai Baitulmal Daerah     
Majlis Agama Islam Gerik, Jln. Intan 05-7914502 (F)
33300 Gerik 
 
   
50      05-7677273 (P)
Pegawai Tadbir Agama    
Pejabat Agama Lenggong 05-7678869 (F)
33400 Lenggong.
 
   
51      05-7678869 (P)
Pegawai Baitulmal Daerah     
Pej.Pentadbiran Agama Daerah, Jln Alang Iskandar 05-7678542 (F)
33400 Lenggong
 
   
52      04-4778249  (P)
Pegawai Tadbir Agama    
Pejabat Agama Pengkalan Hulu 04-4778077 (F)
33100 Pengkalan Hulu
 
   
53      04-4778077 (P)
Pegawai Baitulmal Daerah     
Pej.Pentadbiran Agama Daerah, Jln Tasik 04-4778917 (F)
33100 Pengkalan Hulu
 
   
54      05-7911444 (P)
Ketua Balai    
Balai Bomba dan Penyelamat Gerik 05-7916109 (F)
33300 Gerik.
 
   
55      05-7677444 (P)
Ketua Balai    
Balai Bomba dan Penyelamat Lenggong 05-7679750 (F)
33400 Lenggong.
 
   
56      04-4778344 (P)
Pemangku Ketua Balai    
Balai Bomba dan Penyelamat Pengkalan Hulu 04-4770544 (F)
33100 Pengkalan Hulu.
 
   
57      05-7912339 (P)
Pegawai Rela    
Pejabat Rela Gerik 05-7912339 (F)
Bgn Persekutuan, 33300 Gerik.
 
   
58   05-7676085 (P)
Pegawai Rela    
Pejabat Rela Daerah, Tingkat 2,Mini Kompleks KDN, Jln Kampong Chain, 05-7676085 (F)
33400 Lenggong.
 
   
59      04-4778927 (P)
Pegawai Rela    
Pejabat Rela Pengkalan Hulu  04-4778927 (F)
33100  Pengkalan Hulu
 
   
60      05-7912331 (P)
Pegawai Belia & Sukan    
Pejabat Belia & Sukan Gerik 05-7912201 (F)
Bangunan Persekutuan, 33300 Gerik.
 
   
61      05-7677320 (P)
Pegawai Belia & Sukan    
Pejabat Belia & Sukan Lenggong 05-7676159 (F)
33400 Lenggong 
 
   
62      04-4778145 (P)
Pegawai Belia & Sukan    
Pejabat Belia & Sukan Pengkalan Hulu 04-4778160 (F)
33100 Pengkalan Hulu.
 
   
63      05-7912213 (P)
Penolong Pengarah Tenaga Kerja Kanan    
Pejabat Tenaga Kerja Gerik 05-7917980 (F)
Bgn Persekutuan, 33300 Gerik.
 
   
64      05-7912268 (P)
PENOLONG Pegawai JKOA    
Pejabat JKOA Gerik 05-7916966 (F)
Bgn Persekutuan, 33300 Gerik.
 
   
65      05-7911202 (P)
Ketua Cawangan    
JPJ Gerik 05-7911668 (F)
Bgn Persekutuan, 33300 Gerik.
 
   
66      05-7941230 (P)
Pegawai MARA    
NO 6A JALAN SEMARAK 2, 05-7941232 (F)
TAMAN SEMARAK, 33300 Gerik.
 
   
67       05-7911361 (P)
Pengurus Cawangan Gerik    
Tenaga Nasional Berhad, Bahagian Pembahagian, TNB 05-7911950 (F)
No.24 & 25 Taman Semarak,    
33300 Gerik.
 
   
68      05-7911164 (P)
Ketua Perhilitan Daerah    
Pejabat Perhilitan Gerik 05-7915464 (F)
33300 Gerik.
 
   
69      05-7912200 (P)
Ketua Pos    
Pos Malaysia Bhd 05-7912200 (F)
33300 Gerik.
 
   
70      05-7677201 (P)
Ketua Pos    
Pos Malaysia Bhd 05-7677201 (F)
33400 Lenggong.
 
   
71      04-4778216 (P)
Ketua Pos    
Pos Malaysia Bhd 04-4778216 (F)
33100 Pengkalan Hulu.
 
   
72   05-7912343 (P)
Juruteknik Kanan Y/M Stesen    
RTM Gerik 05-7912343 (F)
33300 Gerik.
 
   
73      05-7911455 (P)
Pegawai Kemas    
Pejabat Kemas Gerik 05-7911155 (F)
33300 Gerik.
 
   
74      05-7911455 (P)
Penyelia Kanan Kemas    
Pejabat Kemas Gerik 05-7911155 (F)
33300 Gerik 
 
   
75      05-7677304 (P)
Penyelia Kanan Kemas    
Pejabat Kemas Lenggong 05-7677304 (F)
33400 Lenggong 
 
   
76      05-7912154 (P)
Pejabat Perpaduan Gerik    
33300 Gerik. 05-7912154 (F)

 
   
77      05-7911494 (P)
Pengurus Giat MARA    
Pusat Giat MARA 05-7912644 (F)
33300 Gerik.
 
   
78      05-7911046 (P)
Ketua Perikanan Daerah    
Pejabat Perikanan Gerik 05-7911046 (F)
Bgn Persekutuan, 33300 Gerik.
 
   
79      05-7911191 (P)
Pegawai Perkhidmatan Pelanggan    
TM Point Gerik, Wisma KOSEK 05-7911701 (F)
Jln Takong Datok, 33300 Gerik.
 
   
80      05-7915298 (P)
Pengurus Kawasan    
Belati Wangsa Berhad 05-7911701 (F)
d/a JKR Barat, 33300 Gerik.
 
   
81      05-7912026 (P)
Pengurus Besar Stesyen    
SSJ Sg. Perak, Beg Berkunci No. 9 05-7911315 (F)
33300 Gerik.
 
   
82      05-7912290 (P)
Penolong Pegawai Penyelidik Lembaga Getah Gerik    
Pejabat Lembaga Getah Malaysia 05-7912290 (F)
33300 Gerik
 
   
83      05-7911287 (P)
Pengurus Felda Bersia    
Pejabat Felda Bersia 05-7914831 (F)
33300 Gerik.
 
   
84      05-7917351 (P)
Pengurus Felda Lawin Utara    
Pejabat Felda Lawin Utara 05-7917351 (F)
33300 Gerik.
 
   
85      05-7917896 (P)
Pengurus Felda Lawin Selatan    
Pejabat Felda Selatan 05-7910892 (F)
33300 Gerik.
 
   
86   05-7912188 (P)
Pengurus Felda Papulut    
Pejabat Felda Papulut 05-7912188 (F)
33300 Gerik.
 
   
87      05-7915640 (P)
Pengurus Felda Lepang Nenering I    
Pejabat Felda Lepang Nenering I 05-7915640 (F)
33300 Gerik
 
   
88      05-7911499 (P)
Pengurus Felcra Bhd    
Pejabat Felcra Gerik 05-7917964 (F)
33300 Gerik 
 
   
89      05-7677835 (P)
Pemangku Pengurus Felcra Bhd Chepor    
B7, Plaza Lenggong, Jln Alang Iskandar 05-7677835 (F)
33400 Lenggong 
 
   
90      04-4778044 (P)
Pengurus Felcra Bhd    
Pejabat Felcra Pengkalan Hulu, Lot 4203, Tmn. Tembusu 04-4778044 (F)
33100 Pengkalan Hulu
 
   
91      05-7911400 (P)
Pengurus Besar    
Pertubuhan Peladang Kaw. Gerik 05-7915160 (F)
Jln Intan, 33300 Gerik.
 
   
92      04-4774400 (P)
Pengurus Besar    
Pertubuhan Peladang Kaw. Pengkalan Hulu 04-4778057 (F)
333100 Pengkalan Hulu.
 
   
93      05-7916750 (P)
Ketua Cawangan    
Jab. Pertahanan Awam Daerah 05-7916750 (F)
Bgn. Persekutuan, 33300 Gerik.
 
   
94      05-7916676 (P)
Pegawai FAMA Daerah    
Pejabat FAMA Gerik 05-7916676 (F)
No. 13, Jln Durian, 33300 Gerik.
 
   
95      05-7921820 (P)
Ketua Pusat Pendidikan Konservasi Ulu Belum    
Pej. Perhilitan Daerah Hulu Perak 05-7915464 (F)
33300 Gerik.
 
   
96      05-7914543 (P)
Pengurus Perbadanan Taman Negeri    
Tkt. 1, Kompleks Kerajaan-Kerajaan Negeri 05-7912641 (F)
Jln. Sultan Abdul Aziz, 33300 Gerik.
 
   
97      05-7915852 (P)
Pegawai JASA Daerah Hulu Perak    
Jab. Hal Ehwal Khas, Kem. Penerangan Malaysia 05-7912190 (F)
Kompleks Kerajaan, Jln. Sultan Abdul Aziz, 33300 Gerik.    
98      05-7911963 (P)
Penghulu Kanan Daerah Hulu Perak    
Pejabat Daerah Hulu Perak 05-7912933 (F)
33300 Gerik.
 
   
99      05-7921096 (P)
Pengulu Mukim Gerik I    
Pejabat Penghulu Gerik 05-7921096 (F)
33300 Gerik.
 
   
100   05-7921096 (P)
Penghulu  Mukim Gerik II    
Pejabat Penghulu Gerik 05-7921096 (F)
33300 Gerik
 
   
101      05-7679415 (P)
Penghulu Mukim Lenggong    
Pejabat Penghulu Lenggong 05-7679415 (F)
33400 Lenggong
 
   
102      05-7511645 (P)
Penghulu Mukim Durian Pipit    
Pejabat Daerah Lenggong 05-7677102 (F)
33400 Lenggong 
 
   
103      05-7910827 (P)
Penghulu Mukim Kerunai    
Pejabat Penghulu Kerunai 05-7910827 (F)
33300 Gerik.
 
   
104      05-7911769 (P)
Penghulu Mukim Kenering    
Pejabat Penghulu Kenering 05-7911769 (F)
33300 Gerik.
 
   
105      05-7911769 (P)
Penghulu Mukim Kenering    
Pejabat Penghulu Kenering 05-7911769 (F)
33300 Gerik.
 
   
106      05-7677363 (P)
Penghulu Kanan Lenggong    
Pejabat Daerah Lenggong 05-7677102 (F)
33400 Lenggong.
 
   
107      05-7679645 (P)
Penghulu Mukim Temelong    
Pejabat Penghulu Temelong 05-7679645 (F)
33400 Lenggong.
 
   
108      04-4779904 (P)
Penghulu Mukim Pengkalan Hulu    
Pejabat Penghulu Pengkalan Hulu 04-4779904 (F)
33100 Pengkalan Hulu.
 
   
109      04-4779984 (P)
Penghulu Mukim Belukar Semang    
Pejabat Penghulu Belukar Semang 04-4779984 (F)
33100 Pengkalan Hulu.
 
   
110      05-7912377 (P)
Pengurus LUTH    
Lembaga Urusan & Tabung Haji Gerik 05-7918880 (F)
33300 Gerik.
 
   
111      05-7912824 (P)
Pengurus CIMB    
CIMB Cwg. Gerik 05-7912076 (F)
33300 Gerik.
 
   
112      05-7911125 (P)
Pengurus MBB    
Maybank Bhd  05-7912778 (F)
33300 Gerik.
 
   
113      05-7911742 (P)
Penyelia    
Bank Simpanan Nasional Bhd 05-7921902 (F)
33300 Gerik.
 
   
114   05-7913640 (P)
Pengurus     
Bank Pertanian Gerik 05-7913641 (F)
33300 Gerik.
 
   
115   05-7941641 (P)
Pegawai Parol Daerah    
No. 5-5A Jalan Tun Dija DiRaja 05-7941640 (R)
Gerik Business Centre, 33300 Gerik
 
   
116   05-7916267 (P)
Pemangku Pegawai Memerintah     
Markas Taktikal 749, Kem Sri Banding 05-7910352 (F)
31300 Gerik.
 
   
117      05-7911963 (P)
Setiausaha Majlis Keselamatan Daerah    
Pejabat Daerah Dan Tanah Hulu Perak 05-7921049 (F)
33300 Gerik
 
   
118      05-7911963 (P)
Timbalan Pendakwaraya    
Aras Bawah Bangunan Persekutuan Gerik. Jalan Intan, 05-7921049 (F)
33300 Gerik
 
   
119        (P)
Pengurus Cawangan    
Bank Rakyat Gerik 05-7917727  
No. 1, Jln Indah 1, Taman Indah, 33300 Gerik    
120         
Pengarah Kolej Komuniti Gerik    
(P)
Kolej Komuniti Gerik, Kementerian.Pengajian Tinggi Malaysia,    

 Bukit Nasah, 33300 Gerik
 05-7916399 (F)

Footer en