Top Header Gerik Content en

p

Tel: 05 791 1963 Fax: 05 792 1049

e
HOME

HULU PERAK DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Gerik 3rd Level Content en

Breadcrumb

Prestasi Piagam Pelanggan en

CLIENT'S CHARTER PERFORMANCE
SEPTEMBER 2020 - OCTOBER 2020


Bil

Piagam Pelanggan

Standard

Jumlah Diterima

Jumlah Dilaksanakan Mengikut Standard

Jumlah Tidak Dilaksanakan Mengikut Standard

Pencapaian(%)

Bahagian Khidmat Pengurusan

1

Memastikan aduan awam yang diterima diberi maklumbalas dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja

7 hari bekerja

0

0

0

100%

2

Memproses permohonan dan mengeluarkan lesen minuman keras bagi tempoh enam (6) bulan dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap

6 Bulan

0 Permohonan

0

2

100%

3

Memproses permohonan dan mengeluarkan lesen hiburan awam dalam tempoh satu (1) bulan dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap

1 Bulan

6 Permohonan

4

2

66%

4

Menyediakan baucer bayaran dalam tempoh enam (6) hari bekerja dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap

6 Hari

50 Baucer

50

0

100%

 

Bil

Piagam Pelanggan

Standard

Jumlah Diterima

Jumlah Dilaksanakan Mengikut Standard

Jumlah Tidak Dilaksanakan Mengikut Standard

Pencapaian(%)

Bahagian Pengurusan Tanah

1

Memastikan setiap permohonan tanah individu diproses dalam tempoh enam (6) bulan

3 Bulan

44 Permohonan

44

0

100%

2

Memastikan permohonan pembangunan tanah yang lengkap dan memenuhi syarat-syarat di bawah bidang kuasa Pentadbir Tanah diproses dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh permohonan diterima

6 Bulan

       

3

Memastikan semua instrumen urusniaga dan bukan urusniaga yang didapati lengkap, sempurna dan teratur didaftarkan dalam tempoh 24 jam hari bekerja;

24 Jam

200 Permohonan

200

0

100%

4

Mengeluarkan bil-bil cukai tanah pada atau sebelum 31 Januari kepada pemilik-pemilik tanah yang mana nama dan alamat mereka didapati lengkap.

pada atau sebelum 31 Januari

- bil

-

-

-

 

Bil

Piagam Pelanggan

Standard

Jumlah Diterima

Jumlah Dilaksanakan Mengikut Standard

Jumlah Tidak Dilaksanakan Mengikut Standard

Pencapaian (%)

Bahagian Pembangunan Luar Bandar

1

Mengemukakan keputusan permohonan dan cadangan-cadangan projek dalam masa tiga (3) bulan selepas segala maklumat mengenainya lengkap

3 Bulan

15 Permohonan

15

0

100%

2

Melaksanakan projek-projek yang telah diluluskan dalam tempoh dua (2) bulan selepas waran peruntukan / arahan pelaksanaan kerja diterima;

2 Bulan

40 projek

40

0

100%

3

Melaksanakan pembayaran kepada pembekal dan kontraktor dalam tempoh enam (6) hari selepas tuntutan lengkap diterima

6 hari

2 Bayaran

2

0

100%

4

Menyelaras permohonan pendaftaran peserta e-Kasih setiap bulan

1 Bulan

       

**Pelaporan Prestasi Piagam Pelanggan disediakan dua (2) bulan sekali

 

Footer en