Top Header Gerik Content en

p

Tel: 05 791 1963 Fax: 05 792 1049

e
HOME

HULU PERAK DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Gerik 3rd Level Content en

Geografi Daerah en

DISTRICT GEOGRAPHY


Hulu Perak

Hulu Perak merupakan daerah yang terletak di timur laut negeri Perak. Disebelah timur daerah negeri ini, ialah negeri Kelantan, manakala diutaranya pula ialah daerah Baling, Kedah. Di selatan daerah ini ialah daerah Kuala Kangsar. Bersempadan dengan negera Thailand disebelah timur laut, daerah ini juga merupakan salah satu pintu masuk diantara Malaysia dan Thailand. Dibelah barat daya daerah ini ialah daerah Larut, Matang dan Selama.

 

Jumlah Penduduk Mengikut Kumpulan Etnik Dan Mukim di Hulu Perak.

Daerah Pentadbiran

Jumlah

Warganegara

Bukan Warganegara

Jumlah

Bumiputera

Cina

India

Lain-lain

Jumlah

Melayu

Bumiputera Lain

Hulu Perak

89,926 87,796 76,373 65,102 11,271 8,430 1,626 1,367 2,130

Belukar semang

1652 1576 194 7 187 198 31 1,153 76

Belum

778 778 778 5 773 - - - -

Durian Pipit

3390 3345 3274 3273 1 68 3 - 45

Gerik

29390 28875 24080 23065 1015 4214 507 74 515

Kenering

9585 9131 9073 7622 1451 7 36 15 454

Kerunai

  7779 7779 7778 1 2 3 15 145

Lenggong

12525 12185 9601 8096 1505 2451 118 15 340

Pengkalan Hulu

16160 15687 13729 12290 1439 1081 787 90 473

Temelong

3520 3460 2906 2906 - 408 141 5 60

Temengor

4982 4960 4959 60 4899 1 - - 22

 

Komponen Guna Tanah

Bil

Komponen Guna Tanah

Keluasan (hektar)

Peratus(%)

1.

Perumahan Terancang

649.33 0.099
2.

Perkampungan

2,530.07 0.386
3.

Perdagangan

62.64 0.010
4.

Industri

1,264.28 0.193
 

i. Industri

64.20 0.010
 

ii. Perlombongan

1,166.74 0.178
 

iii. Kuari

33.34 0.005
5.

Pertanian

60,745.71 9.259
6.

Institusi

802.21 0.122
 

i. Pendidikan

302.43 0.046
 

ii. Kegunaan Keagamaan

52.38 0.008
 

iii. Perkuburan

92.81 0.014
 

iv. Lain- Lain

353.69 0.054
7

Kawasan Rekreasi / Lapang

51.19 0.008
8

Tanah Kosong / Terbiar

13,777.02 2.099
9

Hutan

540,903.10 82.456
10

Terminal Pengangkutan

22.06 0.003
11

Bekas Lombong

378.07 0.058
12

Utiliti

27.55 0.004
13

Saliran / Jalan Raya

34,830.77 5.307
 

Jumlah Keseluruhan

656,304.00 100.00

 

Kemudahan Kesihatan Daerah

Hospital

1

Klinik Kesihatan

5

Klinik Desa

23

Klinik Pergigian

3

Klinik Swasta

9

Pasukan Kesihatan Bergerak Orang Asli

1

Pasukan Kesihatan Sekolah

3

 

 

 

Footer en