Top Header Batu Gajah Content en

p

Tel: 05 366 1963
Fax: 05 366 5770

e
HOME

KINTA, BATU GAJAH DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Batu Gajah 3rd Level Content en

Breadcrumb

Visi, Misi dan Objektif batu gajah content

VISION


Menjadikan Sistem Pentadbiran Daerah dan Pihak Berkuasa Tempatan yang termoden dan berdaya maju di Malaysia menjelang tahun 2025

 

MISSION


Merancang, mengurus dan memantau Pentadbiran Daerah bagi mencapai pembangunan yang Holistik dan Seimbang dari segi Ekonomi, Sosial, Fizikal dan Pembangunan Insan melalui perkhidmatan yang berkualiti kepada setiap lapisan masyarakat .

 

OBJECTIVE 


 

  • Memantapkan keupayaan dan kapasiti organisasi bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan.

  • Memperkasakan tadbir urus organisasi dan pembudayaan nilai - nilai murni ke arah kecemerlangan organisasi.

  • Memperkukuhkan pengurusan dan pentadbiran tanah daerah.

  • meningkatkan kualiti sistem pengurusan dan pentadbiran unit pembangunan luar bandar (PLB)

 

 floating menu batu gajah content v1 en

 

Footer en