Top Header Bagan Datuk Content en

p

Tel: 05 646 6405
Fax: 05 646 6407

e
HOME

BAGAN DATUK DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Bagan Datuk Content en

Breadcrumb

visi misi objektif bagan datuk content en

VISION


Menjadikan Daerah Bagan Datuk sebagai salah sebuah daerah termaju, terunggul dan terkenal terutamanya di bidang pembangunan, pelancongan dan pertanian di dalam negara ini serta di peringkat antarabangsa dan global.

 

MISSION


Meningkatkan kualiti sistem pengurusan setiap jabatan untuk mewujudkan pentadbiran yang cekap dan efisien demi menjamin kesejahteraan masyarakat.

 

OBJECTIVE


  • Memperkukuh pembangunan fizikal dan infrastruktur di pelbagai bidang sosio-ekonomi yang bermutu dan menyeluruh di semua kawasan.

  • Menyediakan peluang - peluang pekerjaan dan pembangunan ekonomi yang mencukupi dan saksama di kalangan masyarakat tempatan tanpa mengira kaum.

  • Mewujudkan masyarakat progresif, maju, berdaya saing dan mempunyai luhur budi yang tinggi dan penyayang.

  • Memastikan keindahan alam semulajadi dan persekitaran sentiasa terpelihara dan tidak dieksploitasi secara optimum.

  • Memperkasa dan memajukan sektor pertanian dalam daerah.

  • Menggunakan sumber pertanian secara optimum.

 

 

 

 

 

 

 floating menu bagan datuk content en

 

Footer en