Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak
Sila masukkan nama.