Pemberitahuan Pegawai Baru, Penanggungan Kerja dan Pertukaran Keluar & Masuk Pegawai / Kakitangan PTG

 

 

Pegawai Bertukar
Bil Nama Gred
Dari
Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. Encik Syahruddin @ Sahrom Bin Abdul Hamid Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M52 Ketua Penolong Pegawai Daerah (Tanah)
Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Kangsar
03 Sept 2019 Ketua Penolong Pengarah Tanah dan Galian (Pembangunan)
2. Encik Mohmad Nizam Bin Alias Penolong Pegawai Tanah Gred NT40 (Memangku) Bahagian Penguatkuasaan dan Teknikal
03 Sept 2019 Bahagian Penguatkuasaan dan Teknikal
(Penempatan secara pentadbiran di Bahagian Hakmilik) 
3. Encik Nor Azmi Bin Sidek Penolong Pegawai Tanah Gred NT36 (Memangku) Pejabat Daerah dan Tanah Batang Padang, Tapah 03 Sept 2019 Bahagian Penguatkuasaan dan Teknikal
4. Encik Haniff BinIsmail Penolong Pegawai Tanah Gred NT29 Bahagian Hakmilik Pendaftaran  03 Sept 2019 Bahagian Hakmilik Pendaftaran
(Penempatan secara pentadbiran di Bahagian Hakmilik Strata)
5. Encik Mohamed Dzulhelmi Bin Abdul Rahman Penolong Pegawai Tanah Gred NT29 Bahagian Audit Pengurusan 03 Sept 2019 Bahagian Audit Pengurusan
(Penempatan secara pentadbiran di Bahagian Penguatkuasaan dan Teknikal)
6. Encik Faizzal Bin Alias Penolong Pegawai Tanah Gred NT29 Pejabat Daerah dan Tanah Kampar 03 Sept 2019 Bahagian Penguatkuasaan dan Teknikal
7. Cik Norain Binti Md Razali Penolong Pegawai Tanah Gred NT29 Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Kangsar 03 Sept 2019 Bahagian Hakmilik Strata
(Penempatan secara pentadbiran di Bahagian Audit Pengurusan)
8. Encik Wan Mohamad Roslan Bin Wan Abdul Rahman Pembantu Tadbir (P/O) Gred N28 Jabatan Agama Islam Negeri Perak 03 Sept 2019 Bahagian Pembangunan
(Unit Pembangunan / Unit Industri dan Unit Perumahan)
9. Encik Ahmad Nasri Bin Abdul Rahman Pembantu Tadbir (P/O) Gred N26 Bahagian Pembangunan
(Unit Pembangunan / Unit Industri dan Unit Perumahan)
03 Sept 2019 Bahagian Pembangunan
(Penempatan secara pentadbiran di Bahagian Hakmilik)
10. Encik Rohaizat Bin Abdullah Pembantu Operasi Gred N14 Bahagian Pembangunan
(Pembantu Operasi Gred N11)
01 Ogos 2019 Bahagian Hakmilik
(Pembantu Operasi Gred N14)

 

Pegawai Baru
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. - Tiada -      

 

Arahan Penanggungan Kerja
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Menanggung Kerja
1. - Tiada -      Pegawai Bertukar Keluar
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. - Tiada -