Pemberitahuan Pegawai Baru, Penanggungan Kerja dan Pertukaran Keluar & Masuk Pegawai / Kakitangan PTG

 

 

Pegawai Bertukar
Bil Nama Gred
Dari
Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. Puan Naidatul Athirah Binti Azman Pegawai Undang-Undang Gred L44 Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Perak 16 Nov 2020 Bahagian Perundangan
2. Encik Azlan Bin Harun Juruteknik Komputer Gred FT19 Pejabat Daerah dan Tanah Ipoh 02 Nov 2020 Bahagian Teknologi Maklumat
3. Encik Saidi Bin Haji Shaari Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M54 Ketua Sektor, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah 26 Okt 2020 Timbalan Pengarah Tanah dan Galian (Pendaftaran)

 

Pegawai Baru
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. - Tiada -      

 

Arahan Penanggungan Kerja
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Menanggung Kerja
1. - Tiada -      Pegawai Bertukar Keluar
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. Puan Khazidia Binti Mohd Khalil Juruteknik Komputer Gred FT19 02 Nov 2020 Pejabat Daerah dan Tanah Ipoh