Pemberitahuan Pegawai Baru, Penanggungan Kerja dan Pertukaran Keluar & Masuk Pegawai / Kakitangan PTG

 

 

Pegawai Bertukar
Bil Nama Gred
Dari
Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. Puan Norul Hairiyati Binti Zainal Abidin Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22 (KUP) / N19 Kaunter SPOC 09 Jun 2020 Bahagian Hakmilik Pendaftaran
(Kaunter Aras G)
2. Cik Yogaletchumy a/p Subrumaniam Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22 (KUP) / N19 Kaunter SPOC 09 Jun 2020 Bahagian Hakmilik Pendaftaran
(Kaunter Aras G)
3. Puan Nurul Amirah Binti Bad Hisham @ Badrul Hisham Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22 (KUP) / N19 Kaunter SPOC 09 Jun 2020 Bahagian Hakmilik Pendaftaran
(Kaunter Aras G)
4. Puan Wan Azanin Ezane Binti Wan Yusof Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22 (KUP) / N19 Kaunter SPOC 09 Jun 2020 Bahagian Hakmilik Pendaftaran
(Kaunter Aras G)
5. Puan Noor Hafizah Binti Ruhaizat Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22 (KUP) / N19 Kaunter SPOC 09 Jun 2020 Bahagian Hakmilik Pendaftaran
(Unit MB Consent)
6. Encik Mohd Farid Faziullah Bin Ahmad Pauzi Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22 (KUP) / N19 Kaunter SPOC 09 Jun 2020 Bahagian Hakmilik Penulisan
7. Cik Syafinas Binti Mohamed Mazhor Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22 (KUP) / N19 Bahagian Hakmilik Penulisan 09 Jun 2020 Bahagian Hakmilik Strata
8. Puan Eda Fazilah Binti Ismail Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22 (KUP) / N19 Bahagian Hakmilik Pendaftaran 09 Jun 2020 Bahagian Hakmilik Pendaftaran
(Kaunter Aras G)

 

Pegawai Baru
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. - Tiada -      

 

Arahan Penanggungan Kerja
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Menanggung Kerja
1. - Tiada -      Pegawai Bertukar Keluar
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. Puan Amrina Binti Mohd Noor Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 01 Jun 2020 Penolong Pegawai Daerah,
Pejabat Daerah dan Tanah Kinta