Info Bahagian

Pejabat Pengarah Tanah & Galian
Carta Organisasi
Direktori Staf


Bahagian Khidmat Pengurusan
-- Objektif/Fungsi
-- Carta Organisasi
-- Direktori Staf
Bahagian Audit Pengurusan Tanah
-- Objektif/Fungsi
-- Carta Organisasi
-- Direktori Staf
Bahagian Penguatkuasa & Teknikal
-- Objektif/Fungsi
-- Carta Organisasi
-- Direktori Staf
Bahagian Pembangunan
>>Unit Perumahan
-- Objektif/Fungsi
-- Carta Organisasi
-- Direktori Staf
Bahagian Perundangan
-- Objektif/Fungsi
-- Carta Organisasi
-- Direktori Staf
Bahagian Teknologi Maklumat
--
Objektif/Fungsi
-- Carta Organisasi
-- Direktori Staf
>>Unit Industri
-- Objektif/Fungsi
-- Carta Organisasi
-- Direktori Staf
Bahagian Hakmilik Strata
-- Objektif/Fungsi
-- Carta Organisasi
-- Direktori Staf

Bahagian Pendaftaran Hakmilik
-- Objektif/Fungsi
-- Carta Organisasi
-- Direktori Staf
>>Unit Pembangunan Tanah
-- Objektif/Fungsi
-- Carta Organisasi
-- Direktori Staf


Bahagian Hasil
-- Objektif/Fungsi
-- Carta Organisasi
-- Direktori Staf

>>Unit Penulisan
-- Objektif/Fungsi
-- Carta Organisasi
-- Direktori Staf