Warta Kerajaan


Warta Kerajaan No. 2518
Tarikh Kemaskini : 31 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tanah Lapang Di Wilayah Kampung Baru Trong, Mukim Pekan Trong, Daerah Larut, Matang Dan Selama

Warta Kerajaan No. 2517
Tarikh Kemaskini : 31 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tanah Lapang Dan Rekreasi Di Wilayah Taman Tupai Mas, Mukim Tupai, Daerah Larut, Matang Dan Selama

Warta Kerajaan No. 2516
Tarikh Kemaskini : 31 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tanah Lapang Dan Rekreasi Di Wilayah Taman Pengkalan Sentosa, Mukim Pengkalan Aor, Daerah Larut, Matang Dan Selama

Warta Kerajaan No. 2515
Tarikh Kemaskini : 31 Januari 2020
Pindaan Sempadan Mukim Sungai Raya, Daerah Kinta Dan Mukim Teja, Daerah Kampar

Warta Kerajaan No. 106
Tarikh Kemaskini : 31 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Kuil Persatuan Penganut Dewi Sri Moogambighai Di Wilayah Jelapang, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 16
Tarikh Kemaskini : 31 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Notis Cadangan Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Perkuburan Bagi Tujuan Penyelenggaraan Baru Daripada Penghulu Mukim Tupai Kepada Taiping Hindu Devalaya Sabah Di Mukim Tupai, Daerah Larut, Matang Dan Selama

Warta Kerajaan No. 15
Tarikh Kemaskini : 31 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Notis Cadangan Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Kuil Bagi Tujuan Penyelenggaraan Baru Daripada Penghulu Mukim Tupai Kepada Taiping Hindu Devalaya Sabah Di Mukim Tupai, Daerah Larut, Matang Dan Selama

Warta Kerajaan No. 14
Tarikh Kemaskini : 31 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Notis Cadangan Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Perkuburan Bagi Tujuan Penyelenggaraan Baru Daripada Penghulu Mukim Tupai Kepada Taiping Hindu Devalaya Sabah Di Mukim Tupai, Daerah Larut, Matang Dan Selama

Warta Kerajaan No. 13
Tarikh Kemaskini : 31 Januari 2020
Pembetulan Warta Kerajaan No. 1216
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tambahan Kuil Di Wilayah Rancangan Perkampungan Tersusun (RPT) Boyan Baru, Mukim Asam Kumbang, Daerah Larut, Matang Dan Selama


Warta Kerajaan No. 12
Tarikh Kemaskini : 31 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tanah Lapang Di Lima Belas (15) Kawasan Dalam Skim Perumahan Di Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta
1. Taman Perpaduan
2. Taman Ampang
3. Kampung Sungai Rokam
4. Taman Moonlight
5. Taman Ipoh Timur
6. Pinggir Bercham
7. Bercham
8. Taman Bercham Raya


Warta Kerajaan No. 10
Tarikh Kemaskini : 31 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tanah Lapang Di Bandar Pengkalan Indah, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 9
Tarikh Kemaskini : 31 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Sistem Dan Perkhidmatan Pembetungan Di Wilayah Taman May Fair, Bandar Ipoh Selatan, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 8
Tarikh Kemaskini : 31 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Zon Penampan Di Wilayah Kuarters Majlis Perbandaran Taiping, Mukim Tupai, Daerah Larut, Matang Dan Selama

Warta Kerajaan Pk. P.U. 2
Tarikh Kemaskini : 31 Januari 2020
Kaedah-Kaedah Tanah Perak (Pindaan) 2019
Pindaan Kaedah 20 Bagi Penetapan Kadar Levi Bagi Pemerolehan Tanah Oleh Warganegara Asing, Syarikat Asing Dan Penduduk Tetap


Warta Kerajaan PU.Pk. 67/71-20
Tarikh Kemaskini : 31 Januari 2020
Pewakilan Kuasa Di Bawah Seksyen 13

Dokumen ini adalah untuk simpanan Jabatan masing-masing.
Capaian Melalui Pautan: Warga PTG>Perkhidmatan Dalaman>Pautan Sistem Dalaman>e-Dokumen