Pemberitahuan Pegawai Baru, Penanggungan Kerja dan Pertukaran Keluar & Masuk Pegawai / Kakitangan PTG

 

 

Pegawai Bertukar
Bil Nama Gred
Dari
Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. Encik Muhammad Yusri Bin Moktar Pegawai Tadbir (Kontrak) Gred N41 Penolong Pengarah Tanah dan Galian
(Perundangan 3)
Bahagian Perundangan
15 Jan 2018 Penolong Pengarah Tanah dan Galian
Bahagian Penguatkuasa dan Teknikal
2. Puan Munirah Binti Abu Bakar Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Perak 15 Jan 2018 Bahagian Hasil
3. Puan Normaiza Binti Abd Hadi Pembantu Tadbir (Kew) Gred W19 Bahagian Khidmat Pengurusan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak 15 Jan 2018 Bahagian Hasil  
4. Encik Muhammad Fahmi Bin Mustafa Al-Safri Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19 Pejabat Orang Besar Jajahan Hulu Perak 15 Jan 2018 Bahagian Hakmilik Pendaftaran

 

Pegawai Baru
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. - Tiada -      

 

Arahan Penanggungan Kerja
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Menanggung Kerja
1. Puan Rozalinawati Binti Che Roslee Ketua Penolong Pengarah Tanah dan Galian Gred M52 15 Jan 2018 Timbalan Pengarah Tanah dan Galian (Pengurusan) Gred M54Pegawai Bertukar Keluar
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. Tuan Zulhisham Bin Ahmad Shukori Timbalan Pengarah Tanah dan Galian (Pengurusan)
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak
15 Jan 2018

Pegawai Daerah Hulu Perak
Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Perak

2. Encik Kamarulariffin Bin Haji Ayub Penolong Pengarah Tanah dan Galian (Bahagian Penguatkuasaan dan Teknikal)
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak
15 Jan 2018

Setiausaha Bahagian
Bahagian DUN dan MMK
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak