Pemberitahuan Pegawai Baru, Penanggungan Kerja dan Pertukaran Keluar & Masuk Pegawai / Kakitangan PTG

 

 

Pegawai Bertukar
Bil Nama Gred
Dari
Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. Cik Nor Azura Binti Abdul Rahman Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M52 Ketua Penolong Pengarah, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan 01 Okt 2020 Ketua Penolong Pengarah Tanah dan Galian (Pembangunan)

 

Pegawai Baru
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. - Tiada -      

 

Arahan Penanggungan Kerja
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Menanggung Kerja
1. - Tiada -      Pegawai Bertukar Keluar
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Ke
1.  - Tiada -