Pemberitahuan Pegawai Baru, Penanggungan Kerja dan Pertukaran Keluar & Masuk Pegawai / Kakitangan PTG

 

 

Pegawai Bertukar
Bil Nama Gred
Dari
Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. Puan Nor Shafeenaz Binti Yahya Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 Penolong Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Ipoh 02 Mac 2020 Penolong Pengarah Tanah dan Galian (Khidmat Pengurusan)
2. Puan Noor Yasrin Binti Asri Pembantu Operasi Gred N11 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak 17 Feb 2020 Bahagian Pembangunan
3. Encik Viznu a/l Besunderam Penghantar Notis Gred N11 Pejabat Daerah dan Tanah Ipoh 17 Feb 2020 Bahagian Hakmilik Pendaftaran

 

Pegawai Baru
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. Encik Ahmad Kamal Bin Roslan  Pekerja Sambilan Harian 03 Feb 2020 Bahagian Hakmilik Pendaftaran

 

Arahan Penanggungan Kerja
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Menanggung Kerja
1. - Tiada -      Pegawai Bertukar Keluar
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. Puan Nurul Hazliana Binti Ahmad Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 29 Jan 2020 INSTUN