Informasi Sistem e-Tanah

 

1. Objektif Sistem e-Tanah

1. Objektif Sistem e-Tanah

1. Objektif Sistem e-Tanah

2. Latar Belakang Sistem e-Tanah

2. Latar Belakang Sistem e-Tanah

2. Latar Belakang Sistem e-Tanah

3. Pelaksanaan Sistem e-Tanah Di PTG & PDT Negeri Perak

3. Pelaksanaan Sistem e-Tanah Di PTG & PDT Negeri Perak

3. Pelaksanaan Sistem e-Tanah Di PTG & PDT Negeri Perak

4. Apakah Itu SPOC

4. Apakah Itu SPOC

4. Apakah Itu SPOC

5. Portal Awam e-Tanah

5. Portal Awam e-Tanah

5. Portal Awam e-Tanah

6. Anugerah Asean ICT 2018

6. Anugerah Asean ICT 2018

6. Anugerah Asean ICT 2018

7. 9 Modul Teras

7. 9 Modul Teras

7. 9 Modul Teras

8. Faedah Pelaksanaan Sistem e-Tanah - Peningkatan Keberkesanan

8. Faedah Pelaksanaan Sistem e-Tanah - Peningkatan Keberkesanan

8. Faedah Pelaksanaan Sistem e-Tanah - Peningkatan Keberkesanan

9. Faedah Pelaksanaan Sistem e-Tanah - Peningkatan Kecekapan

9. Faedah Pelaksanaan Sistem e-Tanah - Peningkatan Kecekapan

9. Faedah Pelaksanaan Sistem e-Tanah - Peningkatan Kecekapan