Info Bahagian   
Pejabat Pengarah Tanah & Galian
Carta Organisasi
Direktori Staf


Bahagian Khidmat Pengurusan
-- Objektif/Fungsi
-- Direktori Staf
-- Piagam Pelanggan
-- Prestasi Piagam Pelanggan


Bahagian Audit Pengurusan Tanah
-- Objektif/Fungsi
-- Direktori Staf
-- Piagam Pelanggan
-- Prestasi Piagam Pelanggan

Bahagian Penguatkuasa & Teknikal
-- Objektif/Fungsi
-- Direktori Staf
-- Piagam Pelanggan
-- Prestasi Piagam Pelanggan


Bahagian Pembangunan
>>Unit Perumahan
-- Objektif/Fungsi
-- Direktori Staf
-- Piagam Pelanggan
-- Prestasi Piagam Pelanggan
Bahagian Perundangan
-- Objektif/Fungsi
-- Direktori Staf
-- Piagam Pelanggan
-- Prestasi Piagam Pelanggan


Bahagian Teknologi Maklumat
--
Objektif/Fungsi
-- Direktori Staf
-- Piagam Pelanggan
-- Prestasi Piagam Pelanggan

>>Unit Industri
-- Objektif/Fungsi
-- Direktori Staf
-- Piagam Pelanggan
-- Prestasi Piagam Pelanggan

Bahagian Hakmilik Strata
-- Objektif/Fungsi
-- Direktori Staf
-- Piagam Pelanggan
-- Prestasi Piagam Pelanggan


Bahagian Pendaftaran Hakmilik
-- Objektif/Fungsi
-- Direktori Staf
-- Piagam Pelanggan
-- Prestasi Piagam Pelanggan

>>Unit Pembangunan Tanah
-- Objektif/Fungsi
-- Direktori Staf
-- Piagam Pelanggan
-- Prestasi Piagam Pelanggan


Bahagian Hasil
-- Objektif/Fungsi
-- Direktori Staf
-- Piagam Pelanggan
-- Prestasi Piagam Pelanggan

>>Unit Penulisan
-- Objektif/Fungsi
-- Direktori Staf
-- Piagam Pelanggan
-- Prestasi Piagam Pelanggan