Berikut adalah makluman pautan terkini yang telah dikemaskini untuk rujukan umum.

Warga Awam
1- Bilangan Transaksi Bagi Perkhidmatan Online Dan Kaunter Jan-Feb 2014
Pilih Warga Awam à Perkhidmatan à e-bayaran Cukai Tanahà Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Dan Kaunter Jan-Feb 2014

2- STATISTIK TEMPOH PERSERAHAN URUSAN PMT FEB 2014
Pilih Warga Awam à Hebahan Umum à STATISTIK TEMPOH PERSERAHAN URUSAN PMT FEB 2014

Warga Jabatan
1- Pemberitahuan Pertukaran Pegawai/Kakitangan
Pilih Warga Jabatanà Hebahan PTGà Pemberitahuan Pertukaran Pegawai/Kakitangan

2- Pautan Aplikasi
(i)e-Dokumen Surat Arahan Bil 3/2014 Tempoh Masa Operasi Pemindahan Bahan Batuan (Pasir) Dan Pasir Silika (Mineral) Di Dalam Negeri Perak

(ii)Rujukan Pentadbiran Tanah Bahagian Hakmilik Strata