Berita Harian Online, 27 Julai 2020 : Malaysia satu-satunya negara laksana moratorium automatik 6 bulan