Pusaka Kecil

 

 

Soalan :
Perlukah bahagian penyaksian disempurnakan sekiranya cop mohor diturunkan?

Jawapan :
Ruangan penyaksian tidak perlu dilengkapkan sekiranya terdapat cop mohor syarikat pada borang suratcara.