Warta Kerajaan


Warta Kerajaan No. 1545
Tarikh Kemaskini : 18 September 2019
Pengisytiharan Bagi Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Dewan Serbaguna Di Wilayah Pekan Batu 5, Pekan Jalan Baharu, Daerah Kerian

Warta Kerajaan No. 1205
Tarikh Kemaskini : 05 September 2019
Enakmen Rizab Melayu
Perisytiharan Rizab Melayu Wilayah Bekor


Warta Kerajaan No. 1464
Tarikh Kemaskini : 05 September 2019
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Gelanggang Bola Keranjang Di Bandar Pusing, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 1465
Tarikh Kemaskini : 05 September 2019
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Sistem Dan Perkhidmatan Pembetungan Di Wilayah Taman Puncak Jelapang Maju, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 1466
Tarikh Kemaskini : 05 September 2019
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Dewan Orang Ramai Di Wilayah Rancangan Perkampungan Tersusun Sheikh Johan, Mukim Sungai Terap, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 1467
Tarikh Kemaskini : 05 September 2019
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Kuarters Kerajaan (Rumah Tetamu) Di Wilayah Changkat Dalam, Mukim Sungai Terap, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 1468
Tarikh Kemaskini : 05 September 2019
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Kebajikan Kanak-Kanak Cacat Di Wilayah Changkat Dalam, Mukim Sungai Terap, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 1469
Tarikh Kemaskini : 05 September 2019
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Kuarters Kerajaan Di Wilayah Jalan Changkat Dalam, Mukim Sungai Terap, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 1470
Tarikh Kemaskini : 05 September 2019
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tanah Lapang Di Wilayah Taman Metro Pengkalan, Mukim Sungai Terap, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 1471
Tarikh Kemaskini : 05 September 2019
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Dewan Orang Ramai Kampung Bukit Berapit Di Wilayah Kampung Benteng, Mukim Senggang, Daerah Kuala Kangsar

Warta Kerajaan No. 1472
Tarikh Kemaskini : 05 September 2019
Pengisytiharan Bagi Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Istana Ar-Ridzuan Di Jalan Raja Dihilir, Bandar Ipoh, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 1473
Tarikh Kemaskini : 05 September 2019
Pengisytiharan Bagi Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Tanah Perkuburan Hospital Sitiawan Bagi Mayat-Mayat Yang Tidak Dituntut Di Mukim Sitiawan, Daerah Manjung

Warta Kerajaan No. 1474
Tarikh Kemaskini : 05 September 2019
Pengisytiharan Bagi Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Pejabat Pos Di Pekan Parit, Daerah Perak Tengah

Warta Kerajaan No. 1475
Tarikh Kemaskini : 05 September 2019
Pengisytiharan Bagi Notis Cadangan Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Kawasan Lapang Di Mukim Gerik, Daerah Hulu Perak

Dokumen ini adalah untuk simpanan Jabatan masing-masing.
Capaian Melalui Pautan: Warga PTG>Perkhidmatan Dalaman>Pautan Sistem Dalaman>e-Dokumen