Piagam Pelanggan : Bahagian Pendaftaran HakmilikBil. Jenis Perkhidmatan Jangka Masa
1.  Pendaftaran Urusniaga / Bukan Urusniaga
   i.   Individu 2 jam
 ii.  Peguam 1 hari
2.  Permohonan Kebenaran Pihak Berkuasa Negeri Bagi Hakmilik Yang Dikenakan
 Sekatan Kepentingan Di Bawah Seksyen 120 KTN
   a.  Hakmilik PTG
 i.  Kuasa Kelulusan PTG 7 hari
 ii.  Kuasa Kelulusan MB / PBN 14 hari
    b.  Hakmilik Pejabat Tanah Daerah
 i.   Kuasa Kelulusan PTD 7 hari
 ii.  Kuasa Kelulusan PTG / MB / PBN 14 hari