Piagam Pelanggan : Bahagian PerundanganBIL. JENIS PERKHIDMATAN
JANGKA MASA
1.
Membuat semakan awal bagi deraf perjanjian yang melibatkan Pentadbiran Tanah Negeri Perak

14 Hari
2.
Memberikan pandangan dan nasihat perundangan kepada Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian dan Pejabat Tanah dan Daerah seluruh Negeri Perak.

14 Hari
3.
Membuat semakan kepada Deraf Perwartaan dan Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Peraturan Tanah Perak dan Undang-Undang yang berkaitan.

7 Hari
4.
Mengkaji kertas siasatan

21 Hari
5.
Menyediakan Deraf Afidavit, pernyataan Pembelaan, Kronologi Kes, Menguruskan Inventori, Kes-Kes Sivil bagi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian dan Pejabat Tanah dan Daerah seluruh Negeri Perak.

7 Hari