Bengkel Penyelarasan Peraturan Tanah Perak (Pindaan 2016)


Perkara   :   Bengkel Penyelarasan Peraturan Tanah Perak (Pindaan 2016)
Tarikh   :   07 - 09 September 2016
Tempat   :   The Orient Star Resort, Lumut
Tujuan   :   Tujuan utama bagi mengemaskini Kaedah-kaedah Tanah Perak 1966 berdasarkan pindaan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri.