Kempen Kesedaran Dan Penerangan Tentang Kepentingan Pindahmilik Hakmilik Strata Kepada Penduduk Rumah Pangsa Kos Rendah Bercham Pada 24 Mei 2014 (Sabtu)