Mesyuarat Jawatankuasa Induk Laman Web/Portal Negeri Perak Bil 1/2011

i5
Pada 11 November 2011: Jumaat telah diadakan satu sesi Mesyuarat Jawatankuasa Induk Laman Web/Portal Negeri Perak Bil 1/2011.

Turut diadakan taklimat Pemantapan Laman Web /Portal Sektor Awam. Taklimat disampaikan oleh pihak MAMPU yang menyentuh kepada Pekeliling Am Bil 1 Tahun 2006, Malaysia Government Portals & Websites Assessment (MGPWA) 2011, Pengemaskinian Laman Web/Portal dan Amalan terbaik media sosial.

Mesyuarat Jawatankuasa Induk Laman Web/Portal Negeri Perak Bil 1/2011
Tarikh: 11 November 2011 (Jumaat)
Tempat: Bilik Gerakan Negeri, Aras G, Pejabat SUK Perak
Masa : 9.00 pagi