Pelaksanaan Penarafan Bintang Di Pentadbiran Tanah

Pelaksanaan Penarafan Bintang Di Pentadbiran Tanah

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Malaysia sedang melaksanakan Penarafan Bintang Di Pentadbiran Tanah.
Taklimat dan mesyuarat SSR Pentadbiran Tanah telah diadakan pada 15 €“ 18 Mei 2013 yang lalu bertempat di Johor Bahru. Susulan taklimat berkenaan, sukacita bersama-sama ini dipanjangkan Kriteria SSR Pentadbiran Tanah dan juga Pekeliling Kemajuan Pengurusan Pentadbiran Tanah Bilangan 1 Tahun 2013 : Pelaksanaan Penarafan Bintang Di Pentadbiran Tanah untuk perhatian dan tindakan selanjutnya.

Capaian :
1- Pekeliling_KPPT_Bil._1_Tahun_2013_SSR_Pentadbiran_Tanah.pdf
2- Kriteria_SSR_Pentadbiran_Tanah_Negeri__Mei 2013.xlsx