Profil : Bahagian Hakmilik (Unit Penulisan) 

Objektif

1. Mempertingkatkan dan Mempercepatkan Perkhidmatan dalam hal-hal Pendaftaran dan bukan Pendaftaran Urusniaga.
2. Menyegerakan Pendaftaran Suratan Hakmilik Sementara.
3. Menyegerakan Pendaftaran Penukaran Hakmilik Sementara (QT) kepada Hakmilik Tetap (FT).
4. Mempertingkatkan Pemantauan / Semakan Pindaan Cukai Tanah.
 

 

 

 

Fungsi

 
  • Urusan Pendaftaran yang Berkaitan dengan Hakmilik.
 
  • Urusan Pemantauan / Semakan Pindaan Cukai Tanah.