Profil : Bahagian Teknologi Maklumat

 

Objektif

Merancang, melaksana, mengawal selia, memantau pembangunan sistem berkomputer serta memberi sokongan kepada pengguna sistem dan semua pelanggan, di samping memberi khidmat penyelenggaraan secara langsung atau tidak langsung.

 

Fungsi

 
  • Merancang,menyelaras dan melaksanakan Perancangan Strategik ICT jabatan.

  • Membangun dan menyelenggara sistem aplikasi mengikut keperluan jabatan.

  • Menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan dan bantuan teknikal peralatan dan perisian.

  • Menyediakan khidmat pengurusan sistem rangkaian.

  • Memproses data dan mengeluarkan maklumat-maklumat mengikut keperluan jabatan.