Profil : Bahagian Pembangunan (Unit Industri) 

Objektif

Memastikan permohonan di bawah enakmen mineral,industri dan pertanian mengikut NEGERI PERAK diproses dengan teratur,cekap,efisyen dan mengikut peraturan yang betul serta diberi keputusan di dalam tempoh yang munasabah.

 

 

Fungsi

  • Memproses permohonan tanah kerajaan,tanahmilik di bawah enakmen mineral
  • Memproses permohonan lesen pemindahan bahan mineral
  • Memproses permohonan tanah kerajaan untuk tujuan industri dan pertanian
  • Memproses permohonan pembangunan tanah milik untuk tujuan industri
  • Memproses permohonan kebenaran memindahmilik,mencagar dan memajak tanah-tanah industri
  • Memproses permorhonan bahan batuan (Pasir)
  • Memproses permohonan pembanguanan kebenaran pindahmilik tanah ladang