Maksud Icon
  Icon Keterangan   Icon Keterangan  
  Memaparkan maklumat lanjut   Mengemaskini Maklumat  
  Maklumat Tidak Boleh Dipadam   Maklumat Boleh Dipadam  
  Mencetak Dokumen   Kalendar  


Maksud Penggunaan Warna Pada Harta Sewaan
  Warna Keterangan   Warna Keterangan  
  Unit Kediaman Yang Kosong   Unit Pejabat Yang Kosong  
  Maklumat Tidak Boleh Dipadam